Tematy

TEMATY – ADMINISTRACJA

ADMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE

INSTYTUCJA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ŚWIETLE KONSTYTUCJI Z 1997 ROKU

ROLA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE W PRAWIE I W PRAKTYCE

ZADANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ A TRZECI SEKTOR

ISTOTA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

ZJAWISKO KORUPCJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

STATUS PRAWNY STOWARZYSZEŃ.

ASPEKTY ADMINISTRACYJNO-PRAWNE

INSTRUMENTY FINANSOWANIA INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE GMINY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ SAMORZĄDY

PODATKI LOKALNE JAKO DOCHODY WŁASNE

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

PODZIAŁ TERYTORIALNY

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NADZÓR I KONTROLA NAD SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

DOBÓR, DOSKONALENIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

ROLA I KOMPETENCJE MENEDŻERA W PROCESIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW PRZEZ ZASPAKAJANIE POTRZEB PSYCHICZNYCH

ISTOTA I ZNACZENIE POBUDZANIA MOTYWACJI

MOTYWOWANIE KADRY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE

 

TEMATY – PEDAGOGIKA

PRZYCZYNY, SKUTKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA AGRESJI I PRZEMOCY WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

AUTONOMIA UCZNIA W REALIACH POLSKIEJ SZKOŁY – AUTONOMIA, MOTYWACJA, DYSCYPLINA

BAŚŃ W LITERATURZE

POEZJA JANA BRZECHWY DLA DZIECI

CICHE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYSTEM I EFEKTYWNOŚĆ PROFILAKTYKI DEMORALIZACJI SPOŁECZNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW DYSLEKTYCZNYCH NA PRZEŁOMIE TRZECH LAT NAUKI

EFEKTYWNOŚĆ EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASACH I-III

ROZBUDZENIE WRAŻLIWOŚCI EKOLOGICZNEJ DZIECI SZEŚCIOLETNICH

ZJAWISKO NARKOMANII W ŚRODOWISKU SZKOLNYM MŁODZIEŻY

GENEZA PRAW DZIECKA

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH NA TERENIE MIASTA XXX. OBRAZ ZJAWISKA I ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNO-RESOCJALIZACYJNE

POZIOM SAMOOCENY UCZNIA A POZYCJA SPOŁECZNA UCZNIA W KLASIE SZKOLNEJ

METODY WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH W PRAKTYCZNYM NAUCZANIU ZAWODU SPRZEDAWCA

PROBLEMY I UDZIAŁ RODZICÓW W PROCESIE REHABILITACJI DZIECKA

KREOWANIE TWÓRCZEJ SZKOŁY

WYCHOWAWCZE I KSZTAŁCĄCE FUNKCJE ZABAW I GIER DYDAKTYCZNYCH OKRESU WCZESNOSZKOLNEGO

PROBLEMY WYCHOWAWCZE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE OPINII NAUCZYCIELEK

WPŁYW PRZEDSZKOLA I ŚRODOWISKA NA ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Potrzebujesz pracy lub konsultacji?
Napisz lub zadzwoń mail: rededu@op.pl, tel: 531-628-121.

O mnie

Napisanie pracy dyplomowej nie jest bardzo trudne, ale najczęściej nie uczą tego na uczelniach. Jednak wiele codziennych obowiązków czy praca zawodowa pochłania tak dużo czasu, że nie ma kiedy siąść do komputera i pisać. Dlatego jestem gotowy podjąć się tego zadania.

Pomagam pisać prace naukowe z wielu dyscyplin, opanowałem bowiem technikę pisania, dzięki której pracuję szybko i solidnie. Umiejętność ta przychodzi wraz z doświadczeniem, bo to ono pozwala sprawnie posługiwać się w relacji: podręcznikowa wiedza teoretyczna – opracowanie naukowe na poziomie licencjatu czy magisterki. Zapraszam więc do skorzystania z pomocy.

Cennik

Dlaczego u mnie ceny są niższe niż u konkurencji?

To proste, ponieważ pomagam samodzielnie, nie zlecam innym, nie jestem pośrednikiem, a więc koszty nie wzrastają.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółową wycenę lub masz pytania szczegółowe - napisz lub zadzwoń mail: rededu@op, tel: 531-628-121.